Apotheka Beauty teenuste tingimused

Apotheka Beauty poolt osutatavad teenused ja nende kirjeldus on toodud Apotheka Beauty veebilehel https://www.apothekabeauty.ee/iluteenused  

Teenustele saab registreeruda, kas veebeilehel või ApothekaBeauty ilupoes T1 kaubanduskeskuses Peterburi tee 2h, Tallinnas. Teenuste osutamise koht on T1 kaubanduskeskuses asuv ApothekaBeauty ilupood.

Ilupoe teenustele kohaldub Apotheka kliendikaart, mille esitamisel on osa teenuseid tasuta või soodsama hinnaga. 

Veebilehel teenusele registreerimisel on teil võimalik valida, kas soovite diagnostiliste teenuste tulemusi saada prindituna ja/või e-mailile. 

Apotheka kliendiprogrammiga liitunud klientidele osutatatud teenuste info (teenuse aeg jm teenusega seotud andmed) säilivad Apotheka kliendikaardiga seotud kontol. Klient, kes ei ole liitunud Apotheka kliendiprogrammiga, saab nõustumise korral teenusega seotud andmed oma e-posti aadressile või prindituna paberile; Apotheka Beauty ei sälita teenusega seotud andmeid pärast teenuse osutamist, kui klient ei esita teenuse saamisel Apotheka kliendikaarti ja soovib teenust kliendiprogrammi väliselt.  

Teenusele registreerimise järgselt saate e-kirja teel registreerumise kinnituse oma e-posti aadressile, mille olete märkinud teenusele registreerimisel.

Juhul kui pärast teenusele registreerimist selgub, et kokkulepitud aeg ei ole sobiv, palume sellest teada anda, et saaksime aja vabastada teistele klientidele.

Apotheka Beauty  teenusele registreerimisega annate nõusoleku Apotheka Beautyle edastatud isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud eesmärkidel ja tingimustel:

  • Isikuandmete töötlemine on vajalik Apotheka Beauty teenusele registreerimiseks ning kliendimugavuse tõstmiseks: Apotheka püsiklient saab vaadata temale osutatud teenuseid ja nende tulemusi oma Apotheka kliendikontolt.
  • Kliendi isikuandmete töötlemisel on vastutav töötleja on Apteegi Beauty OÜ  (edaspidi Töötleja), registrikood 14416750,aadress Vae tn 16 Laagri alevik, Saue vald Harjumaa 76401, e-post beauty@apothekabeauty.ee
  • Töötleja töötleb (muuhulgas kogub, salvestab, säilitab ja edastab) järgmisi Kliendi poolt edastatud isikuandmeid: kliendi ees- ja perenimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber ja teenusega seotud info (nt nahadiagnostika tulemused).
  • Töötleja töötleb Kliendi poolt edastatud isikuandmeid teenuse osutamiseks Apotheka Beauty ilupoes ning hiljem püsiklientide andmeid kliendimugavuse eesmärgil (vt esimene alapunkt).
  • Töötleja edastab Kliendi poolt edastatud isikuandmed Apotheka Beauty koostööpartneriks olevale Apotheka kliendiprogrammi haldavale Apteekide Ühisus OÜ-le, et andmed oleksid kättesaadavad Kliendi Apotheka kliendikontol.
  • Töötleja kohustub isikuandmete töötlemisel lähtuma isikuandmete kaitse seadusest (IKS) ja andmekaitset reguleerivast üleeuroopalisest määrusest (GDPR) sh hoidab andmeid konfidentsiaalsena ning ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes pole õigustatud  andmeid töötlema Apotheka Beautyteenustega seoses.
  • Kliendil on seoses tema isikuandmete töötlemisega õigus saada Töötlejalt infot tema kohta kogutud isikuandmete kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, isikuandmete töötlemise lõpetamist, andmete kustutamist jm õigused, mis on nimetatud IKS-s ja GDPR-is.

Eelnimetatud õiguste realiseerimiseks esitab Klient vastavasisulise avalduse e-posti aadressile beauty@apothekabeauty.ee, millele vastatakse 15 päeva jooksul.